Zawiadomienie o XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino

Lubomino, dnia 24.01.2017r.      

RG 0002.19.2017      

ZAWIADOMIENIE  

Uprzejmie informuję, że dnia 31 stycznia 2016 roku /wtorek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XIX

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.                                                 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028; projekt uchwały

c) uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso;

projekt uchwały

d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju; projekt uchwały

e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego;

projek tuchwały

f) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu. projekt uchwały

g) Zatwierdzenia planu pracy rady Gminy na rok 2017. projekt uchwały

6. Zamknięcie obrad.                                     

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                            Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.01.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.01.2017. Wygasa 15.02.2018. Odsłon 13041
Początek strony