Zawiadomienie o XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 05.12.2017r.

 RG 0002.25.2017


 ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 19 grudnia 2017 /wtorek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.

Porządek obrad:
1
. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028; projekt uchwały
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028; projekt uchwały
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; projekt uchwały
f) udzielenia pomocy finansowej Województwu – Warmińsko-Mazurskiemu; projekt uchwały
g) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2018. projekt uchwały
6. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2017. Wygasa 29.12.2018. Odsłon 13550
Początek strony