Zawiadomienie o XX Zwyczajenej Sesji Rady Gminy Lubomino.

 Lubomino, dnia 08.03.2017r.

 

 

RG 0002.20.2017

                                                          

                   ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 16 marca 2017 /czwartek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.

                                              

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;projekt uchwały

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028; projekt uchwały

  c) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok;projekt uchwały

  d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego na okres od  
        dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r;projekt uchwały

  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębów Lubomino, Wilczkowo i Wolnica;projekt uchwały

  f) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2017
         roku.projekt uchwały

6.
Zamknięcie obrad.

 

 

        

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.03.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.03.2017. Wygasa 31.03.2018. Odsłon 13041
Wersja : 1 2 
Początek strony