Zawiadomienie o XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

 Lubomino, dnia 14 marca 2018 r.

 RG 0002.27.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Lubomino. Sesja odbędzie się 22 marca 2018 roku /czwartek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino.                                          

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem Piotrem Koszczał Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku  Warmińskim oraz Panem Rafałem Szymukowiczem Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku Warmińskim.
3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028;projekt uchwały
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok; projekt uchwały
d) podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; projekt uchwały
e) podziału gminy na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; projekt uchwały
f) rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej; projekt uchwały
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2018 roku; projekt uchwały
h) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018; projekt uchwały
7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.03.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.03.2018. Wygasa 05.04.2019. Odsłon 13482
Wersja : 1 2 
Początek strony