Zawiadomienie o XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 18.04.2017r.

 RG 0002.21.2017

 ZAWIADOMIENIE

 
Uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2017 /czwartek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.                                            

Porządek obrad :

1
. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2016 roku – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubomino.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028; projekt uchwały
c)
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino; projekt uchwały
d)
zmiany nazwy ulicy K. Świerczewskiego w Lubominie; projekt uchwały
e)
rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie;projekt uchwały
f)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu Lubomino; projekt uchwały
g
) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; projekt uchwały
7. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku
8. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomino.
9. Informacja GOPS w Lubominie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 (ocena zasobów do wglądu na stronie www.lubomino.ug.gov.pl – wiadomościi.
10. Omówienie stanu dróg na terenie Gminy Lubomino.
11. Zamknięcie obrad.

 

        

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.04.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.04.2017. Wygasa 11.05.2018. Odsłon 13041
Wersja : 1 2 
Początek strony