Zawiadomienie o XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 29.05.2017r.

 
RG 0002.22.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie informuję, że dnia 5 czerwca 2017 /poniedziałek/ o godz 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.

                                              

Porządek obrad :
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2016 rok; projekt uchwały.
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino; projekt uchwały
c)
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały
d)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028. projekt uchwały
e)
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie; projekt uchwały
F)
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubominie na okres powyżej trzech lat. projekt uchwały
6. Zamknięcie obrad.

 

        

                                                                                            Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                Rady Gminy Lubomino

    

                                                                                                Tomasz Lisowski


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.05.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.05.2017. Wygasa 20.06.2018. Odsłon 13041
Początek strony