Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 12.12.2018r.

RG 0002.3.2018

 ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ) oraz § 10 ust.2 pkt.1 Statutu Gminy Lubomino, na Wniosek Wójta Gminy

z w o ł u j ę

IIIsesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku ( wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Utworzenie Samorządowego Żłobka w Gminie Lubomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 marca 2019r. do 31 sierpnia 2021r. projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 – 2028. projekt uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2019. projekt uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Stanisław Sienkiewicz


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2018. Wygasa 02.01.2023. Odsłon 1124
Wersja : 1 2 
Początek strony