ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 (wygasły...)


ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
Wójta Gminy LUBOMINO
z dnia 06 stycznia 2006 rokuw sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 39/8 położonych w obrębie ewidencyjnym WILCZKOWO , stanowiących własność GMINY LUBOMINO.


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 262 , poz.2603 - tekst jednolity ) i § 2 uchwały Nr I/7/98 Rady Gminy w Lubominie z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania Wójt Gminy Lubomino zarządza co następuje :

§ 1


Postanawia się zbyć niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym WILCZKOWO oznaczone numerami ewidencyjnymi 39/8 o pow. 1,25 ha KW 44044 .


§ 2

Nieruchomość zostanie zbyta w trybie przetargu nieograniczonego .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubomino

mgr Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.01.2006
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.01.2006. Wygasa 27.01.2007. Odsłon 1956
Początek strony