ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
Wójta Gminy LUBOMINO
z dnia 02 stycznia 2006 rokuw sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/2 o pow. 0,1600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym WOLNICA , stanowiącej własność GMINY LUBOMINO.


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 2000r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 - tekst jednolity ) i § 2 uchwały Nr I/7/98 Rady Gminy w Lubominie z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania Wójt Gminy Lubomino zarządza co następuje :

§ 1

Postanawia się zbyć niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym WOLNICA oznaczoną numerem ewidencyjnym 69/2 o pow. 0,1600 ha .

§ 2

Nieruchomość zostanie zbyta w trybie przetargu nieograniczonego .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubomino

mgr Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 05.01.2006
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 05.01.2006. Wygasa 26.01.2007. Odsłon 1956
Początek strony