Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: L/71/2014, Z dnia: 12.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w plpanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie dzialu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2014 , wersja 1
Numer: L/25/2013, Z dnia: 30.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2013 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.04.2013 , wersja 1
Numer: L/42/2011, Z dnia: 24.08.2011, Zmieniana:  
powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie
Załączniki:
zarzadzanie nr 42.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: L/50/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2014 , wersja 1
Numer: L/68/2015, Z dnia: 18.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Załączniki:
0050.68.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015 , wersja 1
Numer: L/38/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: L/34/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: L/96/2014, Z dnia: 19.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2014 , wersja 1
Numer: L/34/2012, Z dnia: 12.07.2012, Zmieniana:  
dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2012 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie rozdziału
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: L/22/2011, Z dnia: 29.04.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubo mino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 05.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 05.05.2011 , wersja 1
Numer: L/58/2015, Z dnia: 23.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015 , wersja 1
Numer: L/23/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: L/40/2011, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań w roku 2011
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: L/47/2012, Z dnia: 21.09.2012, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania świetlicy wiejskiej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: L/49/2012, Z dnia: 28.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.

Załączniki:
zarzadzenie nr 49.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2012.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 39  prawy
Początek strony