Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: L/1/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
powołania komisji konkursowej
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/1/2012, Z dnia: 10.01.2012, Zmieniana:  
powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 12.01.2012 , wersja 1
Numer: L/1/2013, Z dnia: 08.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.01.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.01.2013 , wersja 1
Numer: L/1/2014, Z dnia: 09.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.01.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.01.2014 , wersja 1
Numer: L/1/2015, Z dnia: 20.01.2015, Zmieniana:  
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2015 , wersja 1
Numer: L/1/2016, Z dnia: 04.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/1/2017, Z dnia: 03.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Sali widowiskowo-sportowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017 , wersja 1
Numer: L/1/2018, Z dnia: 04.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/1/2019, Z dnia: 04.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: L/2/2011, Z dnia: 12.01.2011, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/2/2012, Z dnia: 16.01.2012, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania w roku 2012
Informacja wytworzona przez dnia 16.01.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.01.2012 , wersja 1
Numer: L/2/2013, Z dnia: 16.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia kierowników  jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.01.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.01.2013 , wersja 1
Numer: L/2/2014, Z dnia: 10.01.2014, Zmieniana:  
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.01.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.01.2014 , wersja 1
Numer: L/2/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.01.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.01.2015 , wersja 1
Numer: L/2/2016, Z dnia: 08.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony